Відділення Чеської пошти в міському районі Прага 5

Чеська пошта Прага 512 (Praha 512)

намєсті Освободітелу 1409 (náměstí Osvoboditelů 1409), 153 00 Прага 5 - Радотін (Столиця Прага)

Чеська пошта Прага 516 (Praha 516)

Елішки Пршемисловни 1617 (Elišky Přemyslovny 1617), 156 00 Прага 5 - Збраслав (Столиця Прага)

Чеська пошта Прага 52 (Praha 52)

Тіллего намєсті 792/2 (Tilleho náměstí 792/2), 152 00 Прага 5 - Глубочепи (Столиця Прага)

Чеська пошта Прага 58 (Praha 58)

Слунечні намєсті 2567/8 (Sluneční náměstí 2567/8), 158 00 Прага 5 - Стодулки (Столиця Прага)