Відділення Чеської пошти в міському районі Прага 4

Чеська пошта Прага 4

На стржі 1709/42 (Na strži 1709/42), 140 00 Прага 4 Krč (Столиця Прага)

Чеська пошта Прага 412 (Praha 412)

Софійске намєсті 3406/1 (Sofijské náměstí 3406/1), 143 00 Прага 4 - Модржани (Столиця Прага)

Чеська пошта Прага 415 (Praha 415)

Подяворінске 1595/1 (Podjavorinské 1595/1), 149 00 Прага 4 - Ходов (Столиця Прага)

Чеська пошта Прага 416 (Praha 416)

Кршесомислова 593/12 (Křesomyslova 593/12), 140 16 Прага 4 - Нусле (Столиця Прага)